Interfonski sistemi

Interfonski sistemi

Audio komunikacija izmedju korisnika u sistemu za firme, kuće i zgrade